ICCI 2019 'da O2 Industry Kurucu Ortak'ı Ömer Koç Enerjide Dijitalleşme'yi anlattı. Yoğun ilgi gören panele ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederiz.